Droździel Zbigniew "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE D.Z" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,80 kW przy ulicy Kolejowej 42, 26-380 Lubycza Królewska, Dz. Nr 392/4

Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza, zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki, dywersyfikacja dostaw energii, oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Dofinansowanie projektu z UE: 117 000,00 PLN

Script logo