Realizacja projektu Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,80 kW przy ulicy Kolejowej 42, 26-380 Lubycza Królewska, Dz. Nr 392/4 dotyczy budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (budowa nowej instalacji OZE sztuk 1 o mocy 0,039 MW i planowanej średniej produkcji netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu 41,0 MWh/rok.

Zakres rzeczowy projektu dotyczy budowy instalacji OZE (wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 40 kW) wraz z systemem monitoringu pracy przy wykorzystaniu TIK.

Cele projektu:
  • wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i regionalnym
  • wdrożenie efektywnego ekologicznie i ekonomicznie źródła zasilania energii elektrycznej,
Planowane efekty:
  • ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza
  • zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej
  • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki
  • dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu
Wartość projektu:
223 780,05 zł
  • wkład Funduszy Europejskich
117 000,00 zł
Script logo