Realizacja projektu Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 460,56 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 384/2 w miejscowości Lubycza Królewska, gm. Lubycza Królewska obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 460,56 kWp (1212 paneli fotowoltaicznych o mocy 380 Wp każdy umieszczonych na konstrukcjach wsporczych i współpracujących z 6 inwerterami o mocy 60 kW każdy) wraz z przyłączem energetycznym, montaż magazynu energii 12 kWh (dla zapewnienia podtrzymania systemu i monitoringu online ), posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej, budowę przyłącza 15 kV oraz budowę ogrodzenia.

Cele projektu:

  • wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i regionalnym
  • wdrożenie efektywnego ekologicznie i ekonomicznie źródła zasilania energii elektrycznej,

Planowane efekty:

  • ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza,
  • zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej
  • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.
  • dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwa energetyczne regionu

Wartość projektu,

1 722 769,06 zł

  • wkład Funduszy Europejskich

895 083,97 zł

Script logo