• Droździel Zbigniew "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE D.Z" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 460,56 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 384/2 w miejscowości Lubycza Królewska, gm. Lubycza Królewska

  Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza, zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki, dywersyfikacja dostaw energii, oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

  Dofinansowanie projektu z UE: 895 083, 97 PLN

 • Droździel Zbigniew "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE D.Z" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

  Cele projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy. Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na rynku.

  Dofinansowanie projektu z UE: 33 283, 98 PLN

 • Droździel Zbigniew "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE D.Z" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,80 kW przy ulicy Kolejowej 42, 26-380 Lubycza Królewska, Dz. Nr 392/4

  Celem projektu jest ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza, zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki, dywersyfikacja dostaw energii, oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.

  Dofinansowanie projektu z UE: 117 000,00 PLN

Script logo